Kamer verhuren in Den Haag | Student Housing The Hague

Hospitaverhuur

Wat is Hospitaverhuur?

Hospitaverhuur is een speciale vorm van onderhuur. Bij hospitaverhuur verhuurt de verhuurder een deel van de woning waarin hij zelf woonachtig is. Hospitaverhuur is door de regering in 2003 in het leven geroepen vanwege de toenemende druk op de huurmarkt. De hospitaregeling heeft het minder risicovol gemaakt om een onzelfstandige woonruimte zoals een kamer in de woning van de verhuurder te verhuren. 

Om in aanmerking te komen (en te blijven!) voor deze regeling, moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn;

 • Gelijk aan of minder dan negen maanden verhuren aan dezelfde persoon.
 • Verhuurder moet woonachtig zijn in dezelfde woning als de onzelfstandige ruimte die wordt verhuurd. 
 • Uiterlijk drie maanden voordat de overeenkomst verstrijkt moet de huurder worden aangezegd.
 • De onzelfstandige ruimte moet als het ware ook te kwalificeren zijn als een aparte ruimte binnen de zelfstandige woning.

 

Waarom hospitaverhuur?

Naast het argument dat verhuur op hospita basis al gauw enkele honderden euro's per maand oplevert, zijn er nog talloze redenen om hospitaverhuur te overwegen. Enkele daarvan zijn als volgt.

 • Hospitaverhuur heeft in vergelijking met de conventionele verhuur als groot voordeel dat de huurder geen huurbescherming geniet. Dit betekent dat zonder tussenkomst door de rechter, jij als verhuurder de overeenkomst kan laten beëindigen op het moment dat de huurperiode verstrijkt. Deze periode kan tot negen maanden zijn overeengekomen.
 • De inkomsten uit hospita verhuur genieten een specifieke belastingvrijstelling, de zogenaamde kamerverhuurvrijstelling. De belastingdienst heeft over het jaar 2018 de vrijstelling gemaximaliseerd op 5.246,-- euro. Dit is het bedrag wat er in zijn totaliteit per jaar vrij van belasting als inkomen uit hospitahuur mag worden verdiend.
 • Inkomen uit hospita verhuur heeft geen gevolgen voor de AOW of WW-uitkering
 • Overigens hebben de inkomsten uit hospita verhuur geen invloed op de huurtoeslag, mits deze op tijd bij de belastingdienst wordt gemeld (dit doen wij gratis!). 

 

SHTH en hospitaverhuur

Student Housing The Hague legt de focus op de internationale student. Hét kenmerk van de doorsnee internationale student is dat deze meestal slechts voor een korte duur - en dus meestal korter dan negen opeenvolgende maanden - huisvesting nodig heeft, en daarom is dat één van de vele redenen waarom wij deze huurder uitermate geschikt vinden voor de Hospitaverhuur. 

 

Voordelen SHTH

Student Housing The Hague vindt kwaliteit, eerlijkheid en transparantie belangrijk, en daar raken wij om bekend, ook bij de studenten. Omdat een zekere kwaliteitswaarborg wordt gehanteerd, leent de markt zich er voor en kan SHTH zorg dragen voor een aantrekkelijk rendement op de verhuurde kamer. Wij denken graag mee over de mogelijkheden, bieden juridisch, technisch en commercieel advies, en bieden de mogelijkheid tot het verzorgen van aanvullende diensten zoals het geheel bekleden en stofferen van de kamer.

Kamer verhuren met SHTH

Hospitaverhuur met SHTH is bemiddeling en beheer in één; van alle gemakken voorzien en als billijke vergoeding wordt er enkel gerekend voor het beheer van de huurovereenkomst. De bemiddeling is dus gratis

Wil je de kamer verhuren met SHTH? Dat is mogelijk! Dan verloopt de procedure als volgt.

 1. Persoonlijk gesprek
  Eerst maken wij een (telefonische) afspraak voor een korte kennismaking, waarin een situatieschets wordt gemaakt, vragen worden beantwoord en de eventuele samenwerking wordt besproken. Indien gewenst kan er naar aanleiding van dit gesprek een schriftelijk advies worden opgesteld door een aan ons gelieerd kantoor waarin de persoonlijke situatie van de verhuurder, meespelende risico's en mogelijkheden worden behandeld.
   
 2. Huisbezoek
  Indien na het persoonlijk gesprek blijkt dat er voldoende animo bestaat om een kamer te verhuren, zal er met een accountmanager een huisbezoek gepland worden. Tijdens dit bezoek zal uitvoerige worden besproken welke mogelijkheden er zijn, onder andere met betrekking tot de huurprijs, indeling van de kamer, algemene ruimtes, huisregels en dergelijke. Daarnaast zullen er foto's worden genomen welke gebruikt zullen worden voor de advertentie. 

 3. Zoekopdracht
  SHTH en jij tekenen de overeenkomst voor het bemiddelen van de kamer. Het zoeken, vinden en bemiddelen van een huurder geschied op basis van no cure no pay, wat inhoudt dat er dus geen kosten aan verbonden zijn indien de plaatsing niet succesvol is.

 4. Advertentie
  Op verschillende kanalen worden advertenties geplaatst, waaronder op de eigen website van SHTH. Afhankelijk van het seizoen kunnen wij direct uit onze pool van studenten mogelijke huurders voorstellen.
   
 5. Screening
  Iedere potentiële huurder wordt door ons gescreend voordat deze überhaupt in de pool beland. Het screenen bestaat uit een lijst van verschillende onderzoeken, welke op aanvraag uitbreidbaar is.

 6. Presenteren kandidaten
  Indien wij menen geschikte kandidaten te hebben gevonden, zal er een persoonlijk kennismakingsgesprek tussen jou en de potentiële huurders worden gearrangeerd om te kijken of er een klik is of niet. Uiteraard mag jij bepalen wie er geschikt is, en wie niet.

 7. Huurovereenkomst
  Geschikte kandidaat gevonden? Mooi! Dan stelt SHTH de huurovereenkomst op en wordt deze door zowel de verhuurder als huurder getekend.

 8. Check-In
  De Check-In wordt door SHTH verzorgt, maar jij kunt er voor kiezen om deze zelf te doen. Tijdens de Check-In wordt onder meer de opleveringsstaat van de woning vastgelegd, worden de meetwaardes opgenomen en vindt de sleuteloverdracht plaats.

 9. Aftercare
  Nadat de huurder is ingecheckt, beheert SHTH de huurovereenkomst tot en met het moment de huurder uitcheckt of de huurovereenkomst wordt verlengd. 

 

Heb je interesse of vragen? Neem dan direct vrijblijvend contact met ons op!

E-mail  |  Contactformulier  |  Whatsapp

 

Of Bel 070 568 0807 (ma-vr: 09:00 - 17:30, za: 12:00 - 15:00)